Zoals je kon lezen in mijn vakantieverslag deed ik een telefonisch intakegesprek bij COS (centrum van ontwikkelingsstoornissen) om verder te kunnen onderzoeken wat we kunnen doen voor Remus en zijn anders-zijn. Ik wil hierover schrijven om andere ouders een hart onder de riem te steken en te laten weten wat je ongeveer kunt verwachten.

Dit gesprek stond al maandenlang vast, want zoals met alles in de sociale wereld moet je een engelengeduld hebben en vaak lang wachten. Ik was zelf niet erg zenuwachtig voor het gesprek, want ik wist dat het gewoon een verkennend gesprek zou zijn en er pas daarna zou overgegaan worden op eventuele testen.

Eerst moest ik een hele vragenlijst gaan invullen over Remus en doorsturen voor het gesprek plaats vond. De vragenlijst bestond min of meer uit vragen die ook de neuropediater stelde en ik probeerde ze zo goed mogelijk in te vullen.

Het telefonisch intakegesprek bij COS

Uiteindelijk werd ik stipt gebeld om 10.30 uur en kreeg ik een vriendelijke dame aan de lijn. Ze stelde me redelijk wat vragen rond Remus, over hoe hij is, zijn gedrag, over wat de kinderopvang eventueel zegt en over zijn andersheid. De dame was erg luistervaardig, zonder oordeel en stelde ook altijd de juiste bijvragen.

Ze liet me ook wel vertellen, ook al was het misschien niet erg relevant, ze luisterde oprecht en ging mee in mijn verhaal. Het was erg fijn om gehoord te worden en vooral dat alles niet bekeken wordt vanuit een negatieve hoek, maar eerder vanuit de unieke hoek die Remus heeft.

Telefonisch intakegesprek bij COS

Testen: twee opties

Na het gesprek gaf de dame aan dat er twee opties waren om testen te doen: er is de uitgebreide procedure en de korte procedure.

  1. De korte procedure is nog maar sinds kort in voege (sinds juli) en enkel voor heel jonge kindjes. Deze procedure is korter en bevat korte testen en een gesprek met de psychologen, als ik het goed heb. Ik vind daarover eigenlijk weinig informatie online. Deze kortere procedure kan al gebeuren in het najaar, maar de vraag is of deze korte procedure een goed zicht kan geven op de noden van Remus.
  2. De lange procedure is een volledig onderzoek waarbij het onderzoek veel uitgebreider is en waarbij de experten je kindje gaan observeren in zijn vertrouwde omgeving, zoals thuis en in de crèche. Het voordeel van deze procedure is dat je een uitgebreid verslag hebt waarbij je zekerder bent dat er conclusies kunnen getrokken worden. Nadeel: de wachttijd bevat ongeveer 1 jaar.

Die wachttijden zijn zeer schrijnend in dit veld, mocht Remus bijvoorbeeld ouder zijn en pas later aangemeld zijn, zou er een wachttijd zijn van 3,5 jaar (!!!). Omdat we Remus voor zijn 2 jaar hebben aangemeld, geven ze voorrang aan hem.

-> Welke procedure wordt het? De dame aan de telefoon twijfelde of de korte procedure genoeg informatie zou geven bij Remus en daarom ging ze eerst eens polsen in haar team. Binnenkort weten we meer.

Telefonisch intakegesprek bij COS

Wat na het telefonisch intakegesprek bij COS?

Er zijn twee diensten die intussen kunnen helpen:

  1. Vzw Victor

    Zij zijn een thuiszorgdienst die ondersteuning bieden voor personen met (een vermoeden van) autisme en hun omgeving. Het komt erop neer dat ze bij je thuis komen en je helpen met de opvoeding van je kind, zodat je hem de beste handvaten kan geven om te leren en te blijven ontwikkelen. Dit alles met oog op de sterktes van het kind. Ik denk dat dit vooral regionaal is, ik heb geen zicht op andere diensten in andere regio’s.
  2. Revalidatiecentrum

    In een revalidatiecentrum gaan ze met behulp van verschillende soorten therapieën stimuleren en aanzetten tot ontwikkeling. Ze kijken waar Remus baat bij heeft en maken dan ook een aanpak op maat.

Op aanraden van COS heb ik contact opgenomen met beide diensten. Momenteel zit mijn aanvraag waarschijnlijk nog te zweven in hun mailbox, gezien het ook verlofperiode is. Maar ik ben benieuwd hoe dit allemaal zal verlopen.

In het kort…

We zullen binnenkort weten of we Remus gaan aanmelden voor het uitgebreid onderzoek (wachttijd 1 jaar) of kort onderzoek (dit najaar).

Ik nam contact op met een thuisbegeleidingsdienst en een revalidatiecentrum. Ook daar wachten we op een gesprek.